درباره همشهری

Scroll down
موسسه فرهنگی مطبوعاتی همشهری

موسسه همشهری به عنوان بزرگ‌ترين موسسه رسانه‌ای كشور همزمان با انتشار روزنامه همشهری در آذر‌ماه 1371 آغاز به‌ كار كرد. اين موسسه هم اكنون 32 صفحه روزنامه تمام رنگی شامل همشهری، همشهری ورزشی و همشهری 6‌و‌7 و ضمائم رايگاني مانند  دوچرخه و سه چرخه، ويژه‌نامه محلي تهران  و ويژه‌نامه استاني و منطقه‌ای روزانه و  مجله شامل هفته‌نامه، دو‌هفته‌نامه، ماه‌نامه و فصل‌نامه را منتشر مي‌كند. علاوه بر اين همشهری در حوزه‌های نشر مكتوب، اطلاع‌رساني مجازی، آموزش حرفه‌اي روزنامه‌نگاری، مطالعات ارتباطی، مجموعه آگهی ها و نيازمندی ها و خدمات با كيفيت چاپ و توزيع، سرآمد موسسات مطبوعاتی كشور است.
اولين شماره روزنامه همشهری 24 آذر‌ماه 1371 هم‌زمان با ميلاد با‌سعادت حضرت فاطمه زهرا‌(س)‌ منتشر شد. اين روزنامه با نوآوری در فرم و محتوا خيلي سريع به رسانه‌ای تاثيرگزار در مطبوعات ايران تبديل شد.
روزنامه همشهری به عنوان پر مخاطب‌ترين و پر تيراژ‌ترين روزنامه كشور بيش از هر چيز بر موضوعات مربوط به حوزه‌های شهری و اجتماعی و اقتصادی با رويكرد حل مساله و پرهيز از حاشيه‌ و با هدف اثرگذاری بر وضعيت زندگی مخاطبان متمركز است.
روزنامه همشهری برمخاطب‌ترين و پرتيراژترين روزنامه ايران است كه تمركز موضوعی آن بر حوزه‌های شهری، اجتماعی و اقتصادی با رويكرد حل مسأله و پرهيز از حاشيه‌ها با هدف اثرگذاری بر وضعيت زندگی جامعه مخاطبان است.
32 صفحه روزنامه تمام رنگی
33 روزنامه استانی و منطقه ای
22 ضمیمه محله در تهران
همشهری آنلاین
323 عنوان کتاب
بزرگترین مجموعه آگهی و نیازمندی ها
بزرگترین مجموعه چاپخانه های کشور
مرکز آموزش و پژوهش
Christopher Caddy
Director