ضمائم همشهری

Scroll down
مديريت گروه نشريات ضمائم همشهري از اواخر سال 1386 به شكل رسمی آغاز به كار كرد. در اين بخش نظارت بر محتوا، مسايل اداري و اجرايي نشريات ضمائم همشهری شامل همشهری استانها (25 روزنامه استاني)، همشهری محله (22 محله)، دوچرخه و سه چرخه انجام می شود و بخش قابل توجهی از ويژه‌نامه‌های اين رسانه در حوزه‌های مختلف نيز توسط گروه ضمائم توليد و به‌طور رايگان همراه روزنامه همشهری توزيع می شود .