پوست اندازی در بغداد

نویسنده: محمد بابایی
همه‌ی چشم‌ها به انتخابات عراق دوخته شده است...
همه‌ی چشم‌ها به انتخابات عراق دوخته شده است.  به احتمال زیاد در زمان برگزاری انتخابات که قرار است بهار 1397 برگزار شود داعش به‌صورت کامل در عراق از بین رفته و در نتیجه دیگر دشمن مشترکی وجود ندارد که گروه ها و جریان‌های مختلف و متنوع عراقی را متحد نگاه دارد.‌ آن‌ها هم‌اکنون تحرکات و فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند تا بیشتر از دیگری به کرسی مجلس عراق دست یابند. همزمان که عراقی‌ها خود را برای این انتخابات سرنوشت‌ساز آماده می‌کنند و کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ برای تأثیرگذاری بیشتر بر نتایج انتخابات براساس اهداف و منافع خود آماده می‌شوند، در میان تلاش‌های قابل‌توجه و کم‌سابقه‌ی سعودی‌ها ازجمله نزدیکی به بعضی شخصیت‌ها و سیاستمداران شیعی در عراق به‌صورت جدی زنگ خطر را در تهران به صدا در آورده است. سعودی‌ها نزدیک به دو دهه بغداد را انکار کرده و هرآنچه در توان داشته‌اند، برای بی‌ثبات‌سازی این کشور به کار گرفتند اما پس از این‌كه سیاست‌ها به در بسته خورد، هم‌اکنون از در دوستی وارد شده‌اند تا از این طریق به اهداف خود دست پیدا کنند. البته نباید تماما با لنز بدبینانه نگاه کرد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code