مجله‌نگاری در عصر آنلاین

نویسنده: دنیا راه‌حق
رسانه‌‌ی چاپی در عصر انقلاب و دنیای دیجیتال و موبایلی شدن رسانه‌ها به چه سمت‌وسویی در حرکت هستند؟ آیا عصر رسانه‌های کاغذی در حال به پایان رسیدن است؟...
رسانه‌‌ی چاپی در عصر انقلاب و دنیای دیجیتال و موبایلی شدن رسانه‌ها به چه سمت‌وسویی در حرکت هستند؟ آیا عصر رسانه‌های کاغذی در حال به پایان رسیدن است؟ یا این‌که فضای دیجیتال باید همچون فرصتی تلقی شود که می‌تواند مکمل رسانه‌ی چاپی و تقویت‌کننده‌ی قالب‌هایی همچون مجله‌نگاری باشد؟ مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو با حضور دکتر حسن نمکدوست تهرانی، از اساتید برجسته‌ی‌ ارتباطات، دکتر حجت کاظمی‌، استادیار دانشگاه تهران و سردبیر همشهری دیپلماتیک و اردشیر پشنگ، سردبیر گروه رسانه‌ای فراتاب برگزار شد. مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:

  دکتر کاظمی:آقای دکتر نمکدوست،  همان‌طور که می‌دانید همشهری دیپلماتیک به عنوان یک مجله‌ی تخصصی به صدمین شماره‌ی خود رسیده است. این می‌تواند فرصتی باشد برای آن‌که به موقعیت کنونی مجله‌نگاری در دنیا و همچنین ایران بپردازیم و تحلیل کنیم که پایداری و اثربخشی روزنامه‌نگاری در معنای عام آن و مجله‌نگاری تخصصی در معنای خاص نیازمند چه تحولی است؟
مقدمه‌ای برای شروع بحث عرض می‌کنم. تا مدتی قبل نسخه‌ی چاپی هسته‌ی اصلی روزنامه‌نگاری را شکل ‌می‌داد. ولی در یک دوره‌ی کوتاه، شاهد تحولی بزرگ بوده ایم؛ ابتدا شاهد سیطره‌ی اینترنت بر زندگی عمومی ‌و به تبع آن فضای رسانه بودیم و به دنبال آن انتقال به فضای موبایل را تجربه کردیم. عملا به نظر ‌می‌رسد آن مدیوم و فضای آشنای روزنامه‌نگاری و مجله‌نگاری سنتی در حال دگرگونی است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code