راهبرد امنیت جامع

نویسنده: دكتر ابراهیم متقی/استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
راهبرد «امنیت جامع» الهام‌گرفته از اندیشه‌ی سیاسی و ژئوپلیتیکی نظریه‌پردازانی است که ارزیابی خود از امنیت و قدرت را براساس همبستگی موضوعات و پدیده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داده‌اند. بخش قابل‌توجهی از محافظه‌کاران و ناسیونالیست‌های آمریکایی دارای چنین رویکردی هستند...
راهبرد «امنیت جامع» الهام‌گرفته از اندیشه‌ی سیاسی و ژئوپلیتیکی نظریه‌پردازانی است که ارزیابی خود از امنیت و قدرت را براساس همبستگی موضوعات و پدیده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داده‌اند. بخش قابل‌توجهی از محافظه‌کاران و ناسیونالیست‌های آمریکایی دارای چنین رویکردی هستند. راهبرد امنیت جامعه در اندیشه و رویکرد نظریه‌پردازانی همانند کیسینجر از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نگرش «امنیت انتزاعی»، هر پدیده‌ی سیاسی و منطقه‌ای بر اساس قاعده‌ی پیشین سازماندهی می‌شد.
در حالی‌که فرایندهای تاریخی و امنیتی ماهیت پویا داشته و از قابلیت لازم برای اثرگذاری بر محیط امنیتی پیچیده برخوردار است. کیسینجر در تحلیل تحولات راهبردی و ژئوپلیتیکی منطقه به این موضوع اشاره دارد که اندیشه‌ی «دشمن دشمن، دوست است» دیگر کاربردی ندارد. زیرا دشمن دشمن می‌تواند دشمن باشد. چنین رویکردی به مفهوم منازعه‌ی دائمی در فضای «موازنه‌ی تغییریابنده‌ی کنش بازیگران» در محیط امنیتی پیچیده تلقی می‌شود. تحولات منطقه‌ای خاورمیانه، معادله‌ی سیاست و قدرت را پیچیده کرد.

نقش‌یابی نظریه‌ی امنیت جامع در سیاست راهبردی ترامپ به برجام
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده، واقعیت‌های پیچیده‌ی سیاست جهانی را با ادبیات صریح، ساده‌سازی می‌کند. پیروزی ترامپ اندیشه‌ی سیاسی و راهبردی جدیدی را در آمریکا برجسته ساخت که قبلا مبانی و نشانه‌های آن بین برخی از اعضای محافظه‌کار و امنیت‌گرا در کنگره‌ی ایالات متحده وجود داشته است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code