درباره ما


همشهری دیپلماتیک از شماره جدید به صورت دو ماهنامه با تعداد 132 صفحه در قالب بخش های مختلف چون پرونده های ویژه، گفت وگو، گزارش، نظریه پردازی، معرفی کتاب؛ انرژی، تایم لاین، اینفو، سازمان های بین المللی ، دیپلماسی شهری، بخش بندی قاره ای در قالب خاورمیانه، آسیا،اروپا ، آمریکا، آفریقا و... منتشر می شود. رصد جهان سیاست و تحولات مربوط به آن از کودتا و انقلاب گرفته تا جنگ و صلح از جمله علاقمندی های بسیاری از مخاطبان ایرانی است. اگرچه در سال های اخیر در سایه فضای رسانه ای و گسترش وسایل ارتباط جمعی به خصوص فراگیر شدن استفاده از اینترنت مهمترین تحولات این حوزه به صورت لحظه ای و آنلاین در اختیار مخاطبان و کارشناسان قرار می گیرد اما جانبدارانه و سطحی بودن انعکاس اخبار بسیار از تحولات و رویدادهای این حوزه موجب انتقال داده های نادرست و طبعا شناخت نادرست بسیاری از مخاطبان از تحولات و پدیدهای بین المللی خواهد شد. از این رو شناخت درست، دقیق و عمیق تحولات جهان سیاست به ویژه حوزه های مطالعاتی مربوط به ایران به یکی از ضرورت های انکارناپذیر تبدیل شده است. مطالبه ای که همشهری دیپلماتیک به عنوان تنها نشریه تخصصی این حوزه تلاش دارد تا در چارچوب محذورات و محدویت ها با لایه برداری از ابعاد و زوایای مختلف و پنهان پدیده های جهان سیاست توام با لایه زدایی از سیاست زدگی ها و جنجال آفرینی های رسانه ای معمول، تبیین ها و تفسیرهای علمی و دقیق و شناختی مبتنی بر واقعیت را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

آگهی ها